Thi công cải tạo Viện Môi Trường- Viện Hàn Lâm

Dự án: Cải tạo nâng tầng viện công nghệ môi trường- viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam

Hiện trạng viện Công nghệ môi trường hiện có 8 tầng 1 tum phòng thờ và thang máy. Nhiệm vụ của thi công phá dỡ bao gồm : Phá dỡ gạch lát nền lớp chống nóng hiện trạng, di chuyển hệ thống đường nước cấp sinh hoạt đường nước chữa cháy, hệ thống chống sét, phá dỡ tường gạch hiện có.

 

Sau khi hoàn thành hạng mục phá dỡ là đến công tác xây dựng mới 1 sàn 600m2 (tầng 9) và tầng tum mái mới. Nâng hệ thống thang máy từ 8 tầng lên 9 tầng. Hệ kết cấu dầm sàn mới được khoan cấy bằng keo hóa chất kết nối với hệ dầm hiện có. Nhịp kết cấu công trình là 10m, bước gian là 7,2m, kết cấu sử dụng hệ dầm bẹt, và sàn bê tông cốt thép toàn khối.

Hình ảnh sau khi gia công cốt thép

Hình ảnh sau khi đổ bê tông sàn tầng 9 và xây tường bao xung quanh.

Bài viết liên quan