Nhà Anh Dương Hà Nội (5.9x16m)

Công trình: Thiết kế nhà Anh Dương

Địa chỉ: Trần Quý Kiên, Hà Nội

Thời gian thiết kế: thiết kế trong 15 ngày

Quy mô công trình: nhà diện tích 5.9x16m, số tầng là: 7 tầng

Phong cách thiết kế: Tân cổ điển 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan