Công Ty cổ phần Đầu tư xây dựng CME Việt Nam

Địa chỉ: Số 19, Ngô Gia Khảm, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

Điện Thoại: 0963.049.689 – 0947.424.890

Email: cmecc.jsc.vn@gmail.com